Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Niedźwiady znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu: „Fragment Borów Tucholskich", „Obszar na południowy wschód od Jeziora Bielsko", „Okolice jezior Krępsko i Szczytno".

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w ramach tworzenia Europejskie Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000 powstały trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): „Nowa Brda", „Sporysz", „Jezioro Krasne".

Pomniki przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie występuje 18 uznanych pomników przyrody, są to pojedyncze drzewa dębu szypułkowego.

Ochrona lęgów ptasich

Co zrobić w przypadku nieumyślnego zniszczenia lęgu ptasiego?