Lista aktualności Lista aktualności

Profilowanie dróg leśnych

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Profilowanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie”.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=17507187