Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na usługę czystościowo - porządkową

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady”.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=17855075