Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Niedźwiady znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu: „Fragment Borów Tucholskich", „Obszar na południowy wschód od Jeziora Bielsko", „Okolice jezior Krępsko i Szczytno".

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Niedźwiady znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu. Obszary zajmują łącznie powierzchnię około 22 673 ha, w tym grunty zarządzane przez Nadleśnictwo wynoszą 2 818,6 ha. Zadaniem obszarów jest ochrona wyróżniających się krajobrazów o zróżnicowanych ekosystemach, zachowanie korytarzy ekologicznych, a także zaspokojenie potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem.

 

Lp.

Nazwa Obszaru Chronionego Krajobrazu

Rok i podstawa utworzenia

Pow. (ha)

Lokalizacja

Przedmiot ochrony

1

„Fragment Borów Tucholskich"

8 grudnia 1981 r. na mocy uchwały nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku

1 151,66

Swoim zasięgiem obejmuje wschodnią część Nadleśnictwa

Teren o dużej lesistości, urozmaicony bogatą siecią rzek i strumieni oraz licznymi jeziorami rynnowymi.

2

„Obszar na południowy wschód od Jeziora Bielsko"

8 grudnia 1981 r. na mocy uchwały nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku

145,25

Swoim zasięgiem obejmuje zachodnią część Nadleśnictwa

Obszar posiada urozmaicone ukształtowanie terenu z niewielką ilością lasów

3

„Okolice jezior Krępsko i Szczytno"

8 grudnia 1981 r. na mocy uchwały nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku

1 521,69

Swoim zasięgiem obejmuje południową część Nadleśnictwa, m.in. dolinę rzeki Brdy, Lipczynki.

Na obszarze tym znajdują się liczne jeziora rynnowe i śródleśne oczka wodne, otoczone zwartymi kompleksami leśnymi.