Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż dawnej siedziby Nadleśnictwa Niedźwiady

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze negocjacji cenowej.

Negocjacje cenowa dotyczy dawnej siedziby Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie tj. działka ewidencyjna nr 4147/20 – grunt z naniesieniami w postaci budynku biurowego i garażowego wraz z obiektami pomocniczymi.

 


Przetarg na usługę czystościowo - porządkową

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługa utrzymania w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej przy budynku biurowym Nadleśnictwa Niedźwiady”.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=17855075


Profilowanie dróg leśnych

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Profilowanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie”.

Dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie: https://portal.smartpzp.pl/nadl_niedzwiady/public/postepowanie?postepowanie=17507187


Zamówienia_odsyłacz do BIP

 

Informacje o przetargach i zamówieniach znajdują się na stronie BIP:

1. Zamówienia publiczne

2. Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia