Wydawca treści Wydawca treści

ppoż

Informacja o zagrożeniu pożarowym.

 

Nadleśnictwo Niedźwiady jest w dużym stopniu narażone na pożary, a pojawieniu się ognia sprzyjają mało urozmaicone bory sosnowe, w których gromadzą się duże ilości materiału palnego. Dodatkowym zagrożeniem jest silna penetracja ludzi. Na początku roku jest to poszukiwanie „jelenich rogów", później masowy zbiór jagód, a jesienią grzybów.

W przypadku utrzymującego się dłużej,  najwyższego zagrożenia pożarowego, zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.