Wydawca treści Wydawca treści

Afrykański pomór świń ASF

Informacje w jaki sposób choroba się rozprzestrzenia oraz sposoby rozpoznania objawów u świń i dzików.

 

 

Aktualne informacje można odszukać na stronie Głównego Indspektoratu Weterynari:

https://www.wetgiw.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 


Łowiectwo

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca z kołami łowieckimi.

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
– dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych,
– utrzymywania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej,
– opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
– budowy i utrzymywania w należytym stanie urządzeń łowieckich,
– poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.

Nadleśnictwo  Niedźwiady nadzoruje gospodarkę łowiecką na sześciu obwodach łowieckich:

  • Nr 229           KŁ. „TUR  WOŁOMIN",
  • Nr 273           KŁ. „LASY" Warszawa
  • Nr 275           KŁ. „JAŹWIEC" Warszawa
  • Nr 274           KŁ. „OSZCZEP" Szczecinek
  • Nr 272           KŁ. „GŁUSZEC"  Przechlewo
  • Nr 291           KŁ. „DARZ BÓR" Człuchów

 

Co roku wg stanu na dzień 10 marca  przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierzyny metodą całorocznej obserwacji.

Stan zwierzyny na dzień 1 kwietnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

  • Jelenie razem          -             658 szt.
  • Sarny razem            -           1291 szt.
  • Dziki razem             -             141 szt.
  • Daniele razem         -               17 szt.