Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca z kołami łowieckimi.

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
– dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych,
– utrzymywania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej,
– opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
– budowy i utrzymywania w należytym stanie urządzeń łowieckich,
– poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.

Nadleśnictwo  Niedźwiady nadzoruje gospodarkę łowiecką na sześciu obwodach łowieckich:

  • Nr 229           KŁ. „TUR  WOŁOMIN",
  • Nr 273           KŁ. „LASY" Warszawa
  • Nr 275           KŁ. „JAŹWIEC" Warszawa
  • Nr 274           KŁ. „OSZCZEP" Szczecinek
  • Nr 272           KŁ. „GŁUSZEC"  Przechlewo
  • Nr 291           KŁ. „DARZ BÓR" Człuchów

 

Co roku wg stanu na dzień 10 marca  przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierzyny metodą całorocznej obserwacji.

Stan zwierzyny na dzień 10 marca 2013 roku przedstawiał się następująco:

  • Jelenie razem          -             755 szt.
  • Sarny razem            -           1358 szt.
  • Dziki razem              -             597 szt.

Afrykański pomór świń ASF

Informacje w jaki sposób choroba się rozprzestrzenia oraz sposoby rozpoznania objawów u świń i dzików.

 

 

Aktualne informacje można odszukać na stronie Głównego Indspektoratu Weterynari:

https://www.wetgiw.gov.pl/