Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Lasy Nadleśnictwa Niedźwiady położone są na urozmaiconej rzeźbie terenu wśród czystych wód licznych jezior oraz rzeki Brdy, Rudy i Lipczynki.

 

Pomimo wybitnie gospodarczego charakteru naszych lasów, pełnią one również funkcje przyrodnicze i społeczne. Charakter ochronny mają lasy glebochronne, wodochronne, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, stanowiące szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa.

 

Ze względu na niezbyt zasobne gleby przeważają u nas siedliska borowe, żyźniejsze lasy skupione są wokół jezior i rzek.

 

W Nadleśnictwie Niedźwiady wyraźnie dominuje sosna, ale w młodszych drzewostanach wzrasta udział gatunków liściastych.