Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych  w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń” Grupa Robocza FSC-Polska

 

  1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/

w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

  1. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie 2432,27 ha  – plik w załączniku.
  2. W plikach załączników dostępna jest również mapa poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 27.03-14.04 2014 roku Nadleśnictwo Niedźwiady przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Rudnik Ewa: tel. +48 728-330-789, email: ewa.rudnik@szczecinek.lasy.gov.pl