Wydawca treści Wydawca treści

Testowanie potomstw

Po raz kolejny wzięliśmy udział w testowaniu potomstwa drzewostanów sosnowych.

Nasze nadleśnictwo zostało, po raz kolejny, wytypowane do przeprowadzenia doświadczenia naukowego badającego sposób dziedziczenia zasobów genowych sosny.

Prace przeprowadzone w Leśnictwie Uroczysko, polegały na posadzeniu, wg ścisłego planu, na jednej uporządkowanej powierzchni zrębowej 10 017 szt. sadzonek z różnych miejsc Polski.

W odpowiednim czasie młode drzewka zostaną pomierzone. Będzie można stwierdzić, które rozwijają się najlepiej, co będzie za razem świadczyło, że najpełniej odziedziczyły pozytywne cechy swoich „rodziców".

Szczegóły przedsięwzięcia można poznać przeglądając materiały dostarczone przez Pana Marka Rzońcę pracownika Instytutu Badawczego Leśnictwa:

Niedźwiady_testowanie    Drzewa_mateczne    Rozkład_placówek


Sadzenie - video

Amatorsko zrealizowany film ilustrujący odnowienie lasu oraz wpływ błędów sadzenia na dalszy rozwój drzew.

Film zrealizowany na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady:


Hodowla lasu

Co roku na terenie Nadleśnictwa zakłada się ok. 200 ha upraw na gruntach leśnych. Zabiegi pielęgnacyjne takie jak czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebieże wczesne i późne wykonuje się co roku na powierzchni ok. 2100 ha.

Co roku na terenie Nadleśnictwa zakłada się ok. 200 ha upraw na gruntach leśnych. Zabiegi pielęgnacyjne takie jak czyszczenia wczesne, czyszczenia późne oraz trzebieże wczesne i późne wykonuje się co roku na powierzchni ok. 2100 ha.

Dużą uwagę poświęca się problemom ciągłości użytkowania lasu i powiększania zasobów leśnych. Na bazie wytypowanych gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz plantacji nasiennej gospodarstwo szkółkarskie produkuje materiał sadzeniowy o bardzo wysokiej jakości genetycznej do odnowień gruntów leśnych oraz zalesień gruntów porolnych, których użytkowanie stało się nieopłacalne dla rolnictwa.