Lista aktualności Lista aktualności

Zatrzymaliśmy wodę

Zbiornik retencyjny w Wiśnicy

W bieżącym miesiącu do użytkowania został oddany nowy przepust pod drogą leśną, który spiętrzył wodę w zbiorniku retencyjnym, służącym również jako zbiornik przeciwpożarowy.

Przepust położony jest w Leśnictwie Uroczysko pod drogą leśną stanowiącą dojazd pożarowy nr 31 na cieku „Dopływ z Wiśnicy” będącym dopływem rzeki Ruda. Roboty budowlane zostały wykonane w IV kwartale 2020 roku. Zakres robót budowlanych obejmował rozbiórkę przepustu wykonanego z kręgów betonowych z zastawką oraz budowę nowego obiektu. Do wykonania przepustu użyto rury o przekroju łukowo-kołowym z blachy falistej z powłoką cynkową. Rzędna wlotu przepustu została zaprojektowana w sposób umożliwiający piętrzenie wody w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wody do akcji przeciwpożarowych w zbiorniku znajdującym się przed przepustem.

Odpływ wody ze zbiornika retencyjnego

Wraz z budową obiektu został przebudowany odcinek drogi leśnej oraz wykonano umocnienie skarp cieku wodnego na wylocie przepustu.

 

Traszka

Zbiornik retencyjny na dłużej zatrzyma wody opadowe, ale też będzie atrakcyjnym miejscem przebywania ptaków, płazów owadów, wodnych roślin i innych stworzeń związanych z podmokłym środowiskiem.

Ważka