Lista aktualności Lista aktualności

W poszukiwaniu dawnych kultur.

Przedstawiciel Urzędu Ochrony Zabytków zidentyfikował i zakwalifikował dziewięć kurhanów.

24 sierpnia gościliśmy archeologa Panią Aleksandrę Karnicką z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku. W odpowiedzi na zgłoszenie Nadleśnictwa archeolog przyjechał aby zweryfikować zauważone w lesie obiekty, które kształtem przypominają kurhany.

Na terenie naszego Nadleśnictwa mamy już pięć stanowisk potwierdzających bytność kultur średniowiecznych, wszystkie zostały zauważone przez pracowników służb leśnych i zgłoszone do właściwego urzędu.

W 2015 roku Nadleśnictwo przeprowadziło wielkoobszarowe poszukiwania obiektów archeologicznych.  Dzięki tak szeroko zakrojonej akcji udało nam się  zlokalizować dwanaście kolejnych obiektów w kształcie kopca. 

Wspólnie tj. leśnicy i archeolog wybraliśmy się w okolice  miejscowości Nowa Brda oraz Pietrzykowo w celu przeprowadzenia wstępnego rozpoznania i zidentyfikowania zauważonych obiektów.

Przedstawiciel Urzędu Ochrony Zabytków zidentyfikował i zakwalifikował dziewięć obiektów z pośród naszych wytypowanych, obiekty te zostaną włączone do ewidencji zabytków jako kurhany.

Kurhan to rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym. Wiek pochodzenia może być od V w. p.n.e. do  wczesnego średniowiecza.

Informację przygotowała: Specjalistka Służby Leśnej, Szałek Ewa Wiktoria