Lista aktualności Lista aktualności

Przechlewko - nowa droga leśna

Droga leśna z miejscowości Przechlewko do Folbrychtu jest wyłączona z ruchu publicznego.

Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie w latach 2014-2016 realizowało przedsięwzięcie inwestycyjne związane z budową drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 19, przebiegającego przez kompleksy leśne Leśnictwa Przechlewo, z miejscowości Przechlewko do Folbrychtu. Budowa została zakończona, a droga wraz z elementami towarzyszącymi oddana do użytkowania.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest zmiana parametrów technicznych i użytkowych drogi, co pozwoliło na stworzenie odpowiednich warunków transportowych dla wywozu drewna z kompleksów leśnych bez względu na porę roku oraz dla prowadzenia akcji gaszenia pożarów kompleksów leśnych.

Wybudowana droga leśna znajduje się w docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie i stanowi dojazd pożarowy nr 19.

Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015 r. z późn. zm.) ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie jest dozwolony jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Droga leśna z miejscowości Przechlewko do Folbrychtu jest wyłączona z ruchu publicznego.