Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy ze Szwajcarii

Odwiedzili nas leśnicy z kantonu Berno w Szwajcarii

Otrzymaliśmy podziękowania, pozdrowienia i zdjęcia od pracowników państwowej firmy leśnej w kantonie Berno w Szwajcarii, którzy odwiedzili nasze nadleśnictwo w październiku zeszłego roku. 

Wizyta podzielona została na cześć biurową, podczas której inżynier nadzoru Waldemar Ginter zapoznał gości ze sposobem prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. Szczególne wrażenie robiła informacja, że nasza firma finansuje się samodzielnie bez zewnętrznych dotacji. W Szwajcarii gospodarka leśna, z racji górskiego charakteru, pełni głównie funkcje ochronne i społeczne.

Druga cześć spotkania została przeprowadzona w leśnictwie Rudka, pod pieczą leśniczego Grzegorza Majkowskiego i podleśniczego Bogdana Wysockiego. Goście zapoznali się z pozyskaniem, zagospodarowaniem i ochroną lasu. Podziwiali nasz regularny podział powierzchniowy, zainteresowani byli też zrębami zupełnymi, których nie mają u siebie.

Organizatorka Pani Alicja Ciemińska, która pracuje razem z kolegami w Szwajcarskich lasach, bardzo dziękowała za poświęcony czas i przedstawienie polskiego modelu leśnictwa. Zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia Szwajcarii, kto wie może kiedyś uda się zobaczyć jak wygląda gospodarka leśna w Alpach.