Dla leśniczych

Przy wyborze drzew matecznych należy brać pod uwagę to, że powinny wyróżniać się swoją grubością i wysokością spośród otaczających je drzew tego samego gatunku i wieku, rosnących w tych samych warunkach.

Hodowla lasu

Po raz kolejny wzięliśmy udział w testowaniu potomstwa drzewostanów sosnowych.

Ochrona lasu

Co zrobić w przypadku nieumyślnego zniszczenia lęgu ptasiego?

Użytkowanie lasu

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu na lata 2013-2022.

Urządzanie lasu

Decyzja Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia planu urządzania lasu w Nadleśnictwie Niedźwiady

Łowiectwo

Informacje w jaki sposób choroba się rozprzestrzenia oraz sposoby rozpoznania objawów u świń i dzików.