Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu na lata 2013-2022.

W Nadleśnictwie Niedźwiady plan użytkowania lasu został opracowany na podstawie

postanowień Komisji Założeń Planu i Narady Techniczno-Gospodarczej.

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu na lata 2013-2022.

Wielkość maksymalnego użytkowania rębnego i przedrębnego przyjętego na obecne 10-lecie  przedstawia się następująco (grubizna netto):

 

Użytkowanie rębne

582 976 m3

Użytkowanie przedrębne

599 500 m3

ŁĄCZNIE UŻYTKI GŁÓWNE

1 182 476 m3

 

W Nadleśnictwie Niedźwiady zostały przyjęte następujące wieki rębności:

Gatunki

Wieki rębności (lat)

Obręb Niedźwiady

Obręb Przechlewo

Obręb Rudawa

Db

140

140

140

So, Md

110

100

100

Bk

100

100

100

Św, Brz, Ol

80

80

80

Os

60

60

60

Tp

40

40

40