Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu

W Nadleśnictwie Niedźwiady plan użytkowania lasu został opracowany na podstawie

postanowień Komisji Założeń Planu i Narady Techniczno-Gospodarczej.

Szczegółowe informacje zawarto w Planie Urządzania Lasu na lata 2023-2032.

Wielkość maksymalnego użytkowania rębnego i przedrębnego przyjętego na obecne 10-lecie  przedstawia się następująco (grubizna netto):

 

Użytkowanie rębne

608 909 m3

Użytkowanie przedrębne

555 000 m3

ŁĄCZNIE UŻYTKI GŁÓWNE

1 163 909 m3

 

W Nadleśnictwie Niedźwiady zostały przyjęte następujące wieki rębności:

Gatunki

Wieki rębności (lat)

Obręb Niedźwiady

Obręb Przechlewo

Obręb Rudawa

Dąb

140

140

140

Sosna, Modrzew

110

100

100

Buk

100

100

100

Świerk, Brzoza, inne

80

80

80

Osika

60

60

60

Topola

40

40

40