Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna

Leśnicy nie mogą narzekać na brak zajęć – szczególnie w wiosennym czasie.

Wymęczeni długotrwałą zimą z radością powitaliśmy pierwsze oznaki wiosny w postaci powracających z zimowisk ptaków, wiosennych roślin oraz bardziej słonecznej pogodny.

Energia wiosenna jest leśnikom niezbędna, ponieważ oprócz zwykłych prac z pozyskania i sprzedaży drewna dochodzą nowe bardzo ważne wyzwania. Przede wszystkim uwagę skupiamy na sprawnym przeprowadzeniu odnowienia lasu.

Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż posadzenie lasu – jednak rzeczywistość pokazuje, że pozostawanie ludzi sadzących bez nadzoru skutkuje rozluźnieniem dyscypliny pracy i znacznym pogorszeniem jakości prac.

Jest sprawą oczywistą, że drzewka posadzone prawidłowo, z prostym korzeniem, na dobrej głębokości, odpowiednio rozmieszczone na uprawie zaprocentują w kolejnych latach zdrowymi, dobrze rozwijającymi się drzewostanami.

Oprócz odnowień ważnym zadaniem leśniczych oraz działu technicznego jest planowanie zadań, które będziemy mieli do wykonania w przyszłym roku. Musimy wytypować drzewostany, w których będzie pozyskane drewno dla naszych odbiorców (zarówno na zrębach jak i w trzebieżach) oraz zaplanować prace z zagospodarowania lasu (sadzenie, czyszczenia, grodzenia i inne).

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ochrona lasu przed pożarami, szkodnikami oraz kradzieżą – widać, że leśnicy nie mogą narzekać na brak zajęć – szczególnie w wiosennym czasie.