Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w latach 2015-2019.

Celem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu z lata 2015-2019, będzie zebranie danych o polskich lasach – zarówno państwowych jak i prywatnych.

Minister Środowiska, wystosowanym dnia 22.06.2015 r. pismem,  zdecydował o potrzebie wykonania na terenie całego kraju wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Celem tego opracowania będzie zebranie danych o polskich lasach – zarówno państwowych jak i prywatnych.

Badania będą wykonywane przez Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w latach 2015 – 2019 w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Minister Środowiska, zwraca się z prośbą do właścicieli lasów prywatnych, o umożliwienie pracownikom terenowym wykonania niezbędnych pomiarów i obserwacji na wylosowanych powierzchniach lasów w całej Polsce.