Lista aktualności Lista aktualności

Kordelas dla leśniczego Janusza Zielińskiego

Leśniczy Janusz Zieliński otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego

Podczas uroczystych obchodów Majówki Leśników na Świętej Górze Polanowskiej w dniu 31 maja 2019 r. leśniczy Janusz Zieliński otrzymał z rąk Pani Minister Małogrzaty Golińskiej oraz Dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oznaczenie Kordelas Leśnika Polskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Leśniczy Janusz Zieliński jest absolwentem SGGW Wydziału Leśnego w Warszawie. Prace zawodową na stanowisku Leśniczego Leśnictwa Stara Brda na terenie tutejszego Nadleśnictwa podjął 1986 roku. Jego 33-letni okres pracy w tutejszym Nadleśnictwie to nie tylko praca zawodowa. Mimo licznych obowiązków służbowych nie pozostaje obojętny na sprawy społeczne. Jest aktywnym propagatorem wiedzy o lesie i działań na rzecz środowiska naturalnego. Czynnie uczestniczy w programie edukacyjnym dzieci i młodzieży w miejscowej szkole. Jest współtwórcą ścieżek edukacyjnych na terenie gminy Koczała – między innymi „Szafirowy Szlak” i „Trasa Jelenia”. Aktywnie działa na rzecz zagospodarowania turystycznego rzeki Brdy, w tym corocznie współorganizuje akcję utrzymania jej w czystości. Jest pomysłodawcą budowy zbiorników retencyjnych o pow. 2 ha. na Terenia Leśnictwa Stara Brda.

Współpracował ze Stacją Terenową SGGW AR w Warszawie – w zakresie Ochrony              i Kształtowania Ekosystemów Leśnych zlokalizowanych na terenie leśnictwa Stara Brda.

Przez dwie kadencje sprawował funkcje radnego Gminy Koczała w tym w latach 1990-1994 pełnił funkcje vice przewodniczącego Rady Gminy. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała, które min. działa na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska wykorzystując walory przyrodnicze i krajobrazowe dla rozwoju gospodarczego gminy.

Za wkład pracy, zaangażowanie zawodowe roku 2007 odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.